LPGTECH KIT

kit-104

ECU รุ่นใหม่ในท้องตลาด สู่ประสิทธิภาพสูงสุด ราคายุติธรรม หากปรับจูนอย่างถูกวีธี :• หมดปัญหา การจูนแบบเดิมๆที่ไม่สมบรูณ์ ด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะ AUTO ADAPTATION
เก็บข้อมูลระบบน้ำมันและแก๊สเพื่อใช้ในการจ่ายแก๊สแบบ Real time
• หมดปัญหา เร่งไม่ออก ตื้อ เครื่องอืด (ระบบแก๊สไม่ตอบสนองอัตราเร่งในแต่ละย่าน) / เครื่องสั่น
เพราะจูนคุมรอบเดินเบาไม่ได้
• หมดปัญหา เร่งแรงแล้วเครื่องสะดุด ตัดเข้าน้ำมัน เนื่องจากสาเหตุความบกพร่องของการจ่ายแก๊ส
• หมดปัญหา เร่งแรง แล้ววืด (ระบบแก๊สไม่ตอบสนองทันที่ที่กดคันเร่งอย่างรวดเร็ว) ตอบสนองฉับไว
รุ่น SILVER (104),GOLD(304) มาพร้อมกับ หม้อต้มLPGTECH BY TOMASETTO และ
หม้อต้ม SHARK แรงม้าสูงสุดถึง 200 แรงม้าเทคโนโลยีอัจฉริยะนวัตกรรมล่าสุดของระบบหัวฉีด LPGTECH
• ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPG และ NGV ของ LPGTECH เป็นอุปกรณ์แก๊สมาตรฐาน
ดีเยี่ยมจากยุโรป  โรงงานผลิตECU และ Software ของระบบแก๊สรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในทวีปยุโรป
(LPGTECH SP Z.O.O )  หม้อต้มและมัลติวาล์วผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สรถยนต์
ที่มีชื่อเสียงอันดับในประเทศอิตาลี(TOMASETTO ACHILLE S.P.A.) และยุโรป (ALEX SP Z.O.O)
มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด(มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และ ECR R110) และ ด้วยระบบ
ความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานยุโรป หรือ IAPS (Intelligence Active Passive Safety) ทำให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด ในการขับขี่ด้วยระบบแก๊ส โดยระบบIAPS ได้รวมเอาระบบ Active – Safety
(ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ) และ Passive – Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ) ไว้เป็นระบบมาตรฐาน
ในชุดอุปกรณ์แก๊ส LPGTECH ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับดีเยี่ยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
• ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPGTECH เป็นระบบหัวฉีดมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม  ระบบจะใช้สัญญาณต่างๆ ที่สำคัญจากเครื่องยนต์ในระบบน้ำมันมาคำนวน และประมวลผล เพื่อควบคุมการทำงานของ
ระบบหัวฉีดแก๊ส ในการจ่ายเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ ได้ตามความต้องการของ
เครื่องยนต์ทุกสภาวะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับขี่ จึงใกล้เคียง หรือทัดเทียมระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน
และมีความทนทานสูงต่อทุกสภาพการใช้งาน เหนือกว่าด้วยขีดสุดของมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระบบแก๊สรถยนต์
• ด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานยุโรป (IAPS) ของอุปกรณ์ แก๊ส LPGTECH
ที่สมบูรณ์แบบภายใต้การทำงานของระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)
และระบบ Passive-Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ) ที่ปิดวาวล์แก๊สทุกจุดในรถยนต์
และตัดการทำงานระบบแก๊สทันทีที่ท่อแก๊สหัก หรือฉีกขาดแล้วเครื่องยนต์ดับ จึงป้องกันแก๊สรั่ว
และไฟไหม้ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุActive Safety No. ACTIVE  SAFETY SYSTEMS AND DEVICE    EVENTS
1.  ECU + Solenoid Valve วาวล์ระบบก๊าซทุกจุดจะปิดโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อดับเครื่องยนต์
เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล
2.  ECU + Map Sensor  เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ ในกรณีที่ท่อรางหัวฉีด
เกิดฉีกขาดหรือหลุด ECU จะสั่งการตัดการทำงานของระบบก๊าซทันที
วาวล์ก๊าซทั้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยและจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติทันที
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และป้องกันก๊าซรั่วไหล พร้อมทั้ง Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าระบบก๊าซมีปัญหาให้รีบนำรถมาตรวจเช็ค
3.  ecu when engine on ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที   เมื่อสายไฟเชื่อมต่อที่วาวล์
(Solenoid Valve) ของหม้อต้มก๊าซและ/หรือ มัลติวาวล์ (Multivalve) ฉีกขาดหรือหลุด
(วาวล์ก๊าซปิดอัตโนมัติ) พร้อมทั้ง Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่
ทราบทันทีและจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับในขณะขับขี่
4.  ECU + Map Sensor  ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที เมื่อปลั๊กไฟของ Map Sensor
และ/หรือท่อแรงดันหัวฉีดเกิดขาดหรือหลุด พร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ LED และส่งเสียงเตือน
และสลับไปใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับขณะขับขี่
5.  85% Stop Valve วาวล์ป้องกันการเติมก๊าซเข้าถังเกิน 85% ของปริมาตรความจุของ
ถังก๊าซช่วยป้องกัน Overpressureเพื่อให้มีพื้นที่ในถังเหลือประมาณ 15% รองรับการขยายตัวของก๊าซที่มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิที่ถังก๊าซสูงขึ้น
Passive Safety No. Passive   SAFETY SYSTEMS AND DEVICE    EVENTS
1.  ECU + Map Sensor  ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที (วาวล์ปิด) ในขณะ
ที่ระบบก๊าซกำลังทำงาน เมื่อท่อก๊าซ (จากถังมายังหม้อต้มก๊าซหน้ารถ) ฉีกขาดหรือ
หลุดพร้อมทั้ง>Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือน และจะสลับไปใช้น้ำมันโดย
อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ ดับ และ ป้องกันก๊าซรั่ว
2.  ECU + Water temperature Sensor            ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที เมื่อปลั๊กสายไฟของอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิก๊าซที่ใช้ในระบบหัวฉีดเกิดหลุดหรือลัดวงจร
พร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ LED และส่งเสียงเตือนและสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันรถดับขณะใช้งานเหนือกว่าระบบหัวฉีดทั่วไป ด้วยลักษณะเด่นดังต่อไปนี้
•เมื่อระบบแก๊สทำงานไม่สมบูรณ์ ด้วยความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด กล่อง ECU ของLPGTECH  มีระบบ Self–Diagnosis ที่สามารถช่วยวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง (error) หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบและ
การติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ได้อย่างละเอียดช่วย
ให้ช่างเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดรวดเร็วแม่นยำ
• ระบบหัวฉีด LPGTECH จะนำค่า Parameters จาก Sensor ต่างๆ ของระบบแก๊สและเครื่องยนต์มาประมวลผลเพราะระบบหัวฉีดของเครื่องยนต์จะอ่านค่า
อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ A/F (Air/Fuel meter) ของระบบน้ำมัน เพื่อนำมา
ปรับแก้เวลาการจ่ายแก๊ส ทำให้อัตราส่วนระหว่าง เชื้อเพลิงกับอากาศ (A/F Raito) อยู่ในปริมาณ
ที่เหมาะสมไม่จ่ายแก๊สหนาเกินไปหรือบางเกินไป ทำให้ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ใน
ระบบแก๊สดีเยี่ยมโดยกล่อง ECU ปรับแก้การจ่ายแก๊สตามความต้องการเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์ และที่สำคัญจะไม่เกิดปัญหาไฟเครื่องยนต์แสดง (check engine shows error) อันเนื่องมาจากการจ่ายแก๊สหนาหรือบางเกินไปเหมือนกับระบบหัวฉีดแก๊สแบบธรรมดาทั่วไป• ตัวกล่องทำจากโลหะ อลูมิเนียม และซีล อย่างแน่นหนา สามารถติดตั้งไว้นอกห้องโดยสาร
(ติดตั้งในห้องเครื่องยนต์ได้) กล่อง ECU เป็นแบบกันน้ำ (Water Proof) ป้องกันความชื้นสูง อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งต่างจากกล่อง ECU ที่ทำจากพลาสติกแบบไม่กันน้ำ ที่วงจรภายในอาจชำรุดหรือช๊อตได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ หรือเกิดความชื้น และมีอายุการใช้งานสั้น• Auto-Switch ของLPGTECH มีระบบเตือนพิเศษ Pro – Active / warningโดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียง Buzzer จากตัวสวิทซ์เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อในระบบแก๊ส ทันทีที่ขัดข้องหรือมีปัญหา  เช่น หากท่อแก๊สรั่ว หรือแรงดันตก Switch จะส่งสัญญาณเตือนเป็นไฟ LED และเสียง Buzzer แสดงถึงความผิดปกติ ของระบบแก๊สและหากอาการขัดข้องดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อระบบและความปลอดภัย ECU จะตัดการทำงานระบบแก๊สโดยอัตโนมัติ แล้วสลับกลับมาใช้ระบบน้ำมันทันที เป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนนได้จึงไม่ทำให้เครื่องยนต์ดับในขณะขับขี่ สร้างความมั่นใจต่อการใช้รถได้เป็นอย่างดี

• การเก็บค่าแบบ real time ที่ได้จากการทดสอบขับจูนแบบเก็บค่าบนถนน (Road Drive Calibration Collection)  เพื่อปรับจูนระบบแก๊สให้ทำงานใกล้เคียงกับเครื่องยนต์น้ำมันมากที่สุด ได้แก่ สัญญาณวัดรอบ ความหนา–บางของส่วนผสมเชื้อเพลิง เวลาการฉีดน้ำมัน และแก๊ส แรงดันและอุณหภูมิของแก๊ส อุณหภูมิที่หม้อลดแรงดัน เป็นเส้นกราฟเปรียบเทียบให้เห็นถึงการทำงาน เครื่องยนต์ ระบบน้ำมัน กับระบบแก๊สได้อย่างละเอียด ทำให้ช่างเทคนิคสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ค่าที่เก็บมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มัลติวาล์ว LPGTECH ทำจากทองเหลืองเกรด A ขึ้นรูปไร้รอยต่อทนแรงดันสูงขอบยางโอริงที่ประกบปากถังเป็นยางหนาชนิดพิเศษในเรื่องของคุณภาพ และวัสดุ ที่นำมาผลิต อาทิเช่น ลำตัวมัลติวาล์ว ทนความร้อน และแรงดันสูง อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น ระบบ Shut-off Solenoid Valve ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยการเปิด-ปิด จะสัมพันธ์ กับสวิทย์ไฟกุญแจรถ รับประกันยาวนานที่สุดในประเทศไทย 3 ปีเต็ม( Level Sensor 1 ปี)

•ฟังก์ชันปลอดภัยมาตรฐานของมัลติวาล์วได้แก่ ระบบ Excess Flow Valve เมื่อเกิดการรั่วในระบบแก๊ส ทำหน้าที่ในการจำกัดการ ไหลออก ของแก๊สไม่ให้มากเกินไป ป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Thermo Fuse Valve ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิโดยรอบถังแก๊ส ไม่ให้เกินกำหนด (~120 องศา) Valve  เป็นระบบ Safety เพื่อป้องกันถังแก๊สระเบิดเมื่อเกิดไฟไหม้ เป็นวาวล์ควบคุมแรงดัน อีกชั้นหนึ่ง และ ระบบ Pressure Relief Valve ทำหน้าที่ควบคุม แรงดันในถังแก๊ส เพื่อป้องกันถังระเบิด ภายใต้มาตรฐานยุโรป ECE67R-01 ทำให้มั่นใจได้ ทั้งคุณภาพ จึงมั่นใจได้ 100% ถังแก๊ส ไม่ระเบิดความปลอดภัยสูงสุด

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.