ปัญหา แอร์รถ ไม่เย็น

ซ่อม แอร์ไม่เย็น ลมออกน้อยที่ช่องแอร์

ส่วนมากอาการที่พบจะเกิดจาก 1. โบลเวอร์ ชำรุด หรือ รีซีส …

ซ่อม แอร์ไม่เย็น ลมออกน้อยที่ช่องแอร์ Read More »

ตรวจเช็คปัญหา แอร์รถยนต์ด้วยมานิโฟลด์เกจ

แอร์ไม่เย็นมีได้หลายสาหตุ แต่บางครั้งเวลาเมื่อแอร์ไม่เย …

ตรวจเช็คปัญหา แอร์รถยนต์ด้วยมานิโฟลด์เกจ Read More »