ซ่อม แอร์ไม่เย็น ลมออกน้อยที่ช่องแอร์

ส่วนมากอาการที่พบจะเกิดจาก

1. โบลเวอร์ ชำรุด หรือ รีซีสเตอร์ชำรุด

โบลเวอร์พัดลม เป่าตู้แอร์ชำรุด ฝืดหมุนช้าหรือไม่หมุน หรือ รีซีสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวปรับความเร็วลม วงจรขาดไม่จ่ายไฟ
การแก้ไขทำการเปลี่ยนโบลเวอร์ และ หรือ รีซิสเตอร์ ส่วนมากจะแนะนำเปลี่ยนพร้อมกัน
*ส่วนมาก รีซิสเตอร์ จะเสียพร้อม โบลเวอร์ เนื่องจาก เมื่อโบลเวอร์หมุนช้า อาจจะทำให้ไม่มีลมไประบายความร้อนของรีซิสเตอร์(รีซิสเตอร์จะติดตั้งที่ท่องทางเดินลมและต้องใช้ลมระบายความร้อน) ทำให้วงจรขาด ดังนั้นถ้าแอร์ไม่เย็นไม่มีลมแนะนำให้รีบปิดแอร์ เพื่อป้องกันรีซิสเอตร์เสียหายด้วย

2. กรองแอร์ตัน (เฉพาะรุ่นที่มีกรองแอร์)

สาเหตุส่วนมากเกิดจากการละเลย ไม่ดูแลรักษา หรือใช้งานรถในบริเวณที่มีฝุ่นสะสมมาก ทำให้กรองแอร์เกิดการอุดตันลมไม่สามารถไหลผ่านได้
การแก้ไขเปลี่ยนกรองแอร์ใหม่
*ในกรณีกรองแอร์ สกปรกมาก แนะนำให้ทำการล้างตู้แอร์ด้วย เพราะส่วนมากจะมีฝุ่นหลุดเข้าไปติดที่ตู้แอร์แล้ว
** การละเลยดูและรักษา เปลี่ยนกรองแอร์ตามระยะ อาจจะทำให้ตู้แอร์ตัน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่ามาก

3. ตู้แอร์ตัน

สาเหตุ มีฝุ่น หรือ เมือก สะสมที่ตู้แอร์ทำให้ลมไม่สามารถพัดผ่านได้
การแก้ไข
2.1 ในกรณีตันน้อย สามารถ ล้างตู้โดยการส่องกล้อง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะประหยัดกว่า
2.2 ในกรณีตันมากต้องถอดตู้ออกมาล้าง

รูปตู้แอร์ปล่อยตันขนาดนี้ ล้างแบบส่องกล้องไม่ออกต้องถอดตู้