LPGTech GasDroid จูนแก๊สบนมือถือโปรแกรมแรกของโลก

LPGTech Gas Droid จูนแก๊สบนมือถือโปรแกรมแรกของโลก

LPGTech กับรางวัลชนะเลิศโปรแกรมปรับจูนแก๊สบนมือถือยอดเยี่ยม ในงานประกวด GAS InPro 2014 ที่โปแลนด์

เทคโนโลยีในรถยนต์พัฒนาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ระบบแก๊สรถยนต์ก็เช่นกันจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น LPGTech นอกจากจะพัฒนาระบบปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ(Auto Adaption)ซึ่งแทบบอกได้เลยว่าใช้ดีไม่ต้องปรับจูนแก๊สตลอดอายุการใช้งานแล้ว ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีนำหน้าคู่แข่งโดยได้ออกโปรแกรมปรับจูนแก๊สบนมือถือ GasDroid มาให้ใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงLPGTech เพียงรายเดียวที่สามารถปรับจูนบนมือถือได้ เชิญพิสูจน์ความสามารถกันได้ที่ PS-CarService

lpgtech gardroid-0

lpgtech gardroid-1 lpgtech gardroid-2 lpgtech gardroid-3 lpgtech gardroid-4 lpgtech gardroid-5 lpgtech gardroid-6 lpgtech gardroid-7 lpgtech gardroid-8 lpgtech gardroid-9 lpgtech gardroid-10 lpgtech gardroid-11 lpgtech gardroid-12 lpgtech gardroid-13 lpgtech gardroid-14 lpgtech gardroid-15 lpgtech gardroid-16 lpgtech gardroid-17 lpgtech gardroid-18 lpgtech gardroid-19