AutoAdaption ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ

เทคโนโลยีการปรับจูนแเก๊สอัตโนมัติ AutoAdaption (ไม่ต้องปรับจูนแก๊สตลอดอายุการใช้งาน)

หลายคนสนใจอยากติดแก๊สรถยนต์ แต่ไม่รู้จะเลือกอุปกรณ์รุ่นไหนยี่ห้อไหนดีแต่ละรุ่นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบางคนก็ว่าไม่ต่างกัน แต่จากประสบการณ์ของเราขอแนะนำระบบการจูนแก๊สอัตโนมัติAutoAdaption อย่างที่ทราบกันเมื่อเราปรับจูนแก๊สน้อย(แก๊สบาง)หรือบางครั้งทั้งๆๆที่เราปรับจูนดีแล้วแต่พบปัญหา แรงดันแก๊สตกซึ่งมีสาเหตุจากกรองแก๊สตันหรือจากสาเหตุอื่น จะทำให้ไอเสียของเครื่องยนต์มีความร้อนสูงขึ้น ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สึกหรอมากขึ้น ซึ่งระบบAuto Adaption จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้โดยECUแก๊สจะเปรียบเทียบและปรับจูนการจ่ายแก๊สอัตโนมัติให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ตลอดเวลา ทำให้ลดการสึกหรอเครื่องยนต์ ถนอมเครื่องยนต์ ยืดอายุเครื่องยนต์ใช้แก๊สได้มากกว่าในระยะยาว

AC300ISA-1 ทางร้านจะปรับจูนแก๊สก่อนส่งมอบรถให้เหมาะสมเหมือนน้ำมัน โดยดูจากราฟน้ำมัน(สีน้ำเงิน)เทียบกับกราฟแก๊ส(สีเขียว) โดยให้กราฟทับกันพอดี

AC300ISA-2

ในระบบAutoAdaption หลังการติดตั้งเมื่อใช้งานน้ำมันกล่องECUแก๊สจะเก็บข้อมูลการจ่ายน้ำมัน3มิติ (กราฟสีน้ำเงิน)เพื่อใช้ในการปรับจูนการจ่ายแก๊สอัตโนมัติ โดยมีข้อมูลหลักๆๆคือ

1รอบเครื่องยนต์ช่วงใช้งาน

2เวลาหัวฉีดน้ำมัน(ปริมาณน้ำมัน)

3ค่าแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดี(ปริมาณอากาศ)

ซึ่งเราก็จะได้ค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ กับเชื้อเพลิงน้ำมัน ที่เหมาะสมในการใช้งานที่รอบต่างๆๆของเครื่องยนต์แล้ว

AC300ISA-3

เมื่อใช้งานแก๊สกล่องECUแก๊สจะเก็บข้อมูลการจ่ายน้ำแก๊ส3 มิติ (กราฟสีเขียว)เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อปรับจูนการจ่ายแก๊สอัตโนมัติ โดยมีข้อมูลหลักๆๆคือ

1รอบเครื่องยนต์ช่วงใช้งาน

2เวลาหัวฉีดน้ำมันขณะใช้แก๊ส(ปริมาณแก๊ส)

3ค่าแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดี(ปริมาณอากาศ)

ซึ่งเราก็จะได้ค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ กับเชื้อเพลิงแก๊ส เพื่อให้กล่องECUใช้คำนวนเพื่อปรับการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติ

AC300ISA-5
AC300ISA-6

เมื่อมีค่าเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันและแก๊ส กล่องECU แก๊ส ก็จะปรับจูนผ่านหน้าตารางโดยอัตโนมัติ

แสดงการปรับจูนในตางรางเป็น3มิติ ทุกรอบการขับขี่ให้ผลการขับขี่เหมือนน้ำมันAC300ISA-7 AC300ISA-8   AC300ISA-8-3  AC300ISA-8-8  AC300ISA-8-10ปรับจูนละเอียดทุกรอบการขับขี่โดยใช้คอมพิวเตอร์คำนวณอัตโนมัติ แม่นยำ ขับขี่ได้เหมือนน้ำมัน

ระบบAutoAdaptionช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สได้อย่างไร?????

การปรับจูนการจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์น้อย(แก๊สบาง)จะทำให้อุณหภมิไอเสียร้อนขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว แต่ถึงเราปรับจูนการจ่ายแก๊สเหมาะสมอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้การจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์น้อยลงเช่นเมื่อใช้ไปนานๆๆกรองแก๊สตันก็สามารถทำให้การจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์น้อยลงได้

ซึ่งระบบการปรับจูนอัตโนมัติAutoAdaptionจะช่วยคำนวนและปรับจูนการจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์ให้เหมาะสมตลอดเวลา ทำให้เครื่อยนต์สึกหรอน้อยลง

กรองแก๊สตันทำให้แรงดันแก๊สลดลง

AC300ISA-10

จะเห็นว่าเมื่อแรงดันแก๊สลงลด กล่องECUแก๊สจะสั่งเพิ่มการจ่ายเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ

บางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกแต่ปั๊มแก๊สที่มีการดูแลที่ดี เรามีโอกาสเจอกับสิ่งสกปรกที่มากับแก๊สเช่นกัน ซึ่งกรองแก๊สก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยป้องกันความผิดปกติที่จะเกิดกับระบบแก๊สและเครื่องยนต์ของเรา ซึ่งระบบAuto Adaption สามารถเพิ่มการจ่ายเชื้อเพลิงให้เหมาะสมเมื่อแรงดันแก๊สลดลงได้

AC300ISA-11