,

กรองแก๊สละเอียด 6 สูบ

กรองแก๊สหัวฉีด1-2 (ละเอียด)

กรองแก๊สหัวฉีดทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนที่จะเข้าไปอุดตันในหัวฉีด
แนะนำเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม

กรองแก๊สละเอียด 6 สูบ

*ในกรณีของขาดอาจจะเปลี่ยนแบรน โปรดสอบถามก่อนรับบริการ

คุณอาจจะชื่นชอบ…