บริการ ตรวจเช็ค แก๊สรถยนต์ตามระยะ

฿300.00

บริการตรวจเช็ค แก๊สรถยนต์ ตามระยะ

บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงแก๊สรถยนต์ ให้ปลอดภัย พร้อมใช้งาน

แนะนำเข้ารับบริการทุกๆๆ 20,000กม หรือ 1 ปี

-เปลี่ยนกรองแก๊สละอียด (หัวฉีด)

-เปลี่ยนกรองแก๊สหยาบ (หม้อต้ม)

-ตรวจเช็ครอยรั่วแก๊ส

-ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ส่วนควบ หัวฉีดแก๊ส หม้อต้มแก๊ส ท่อแก๊ส

-ปรับจูนแก๊ส ด้วยคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อที่สามารถปรับจูนได้

AC Autogas
Energy Reform
Versus
AEB.
LPGTech
Atiker
GI F1-F5
Digitronic
Autogas Italia(บางรุ่น)
Europe Gas(บางรุ่น)
**ในกรณีต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบ ตัวอื่นเพิ่มอาจจะมีค่าบริการเพิ่มในบางชิ้น**

กรองแก๊ส หม้อต้มควรเปลี่ยนทุกๆๆ 40,000 กม ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้อุปกรณ์อื่นเสียหาย เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้งาน