EG EuropeGas OBD

ชุดหัวฉีด OBD CAN มีความแตกต่างจากชุดหัวฉีดทั่วไปที่สามารถต่อสัญญาณ OBD หลายประการดังนี้

1.OBD CAN จะเป็นลักษณะการขอยืมข้อมูล มีการเก็บข้อมูล Shot tim กับ Long Tim ไว้ประมวลผลขั้นสุดท้ายในการสั่งฉีดจ่ายแก๊ส

2.กล่อง ECU ระบบ OBD CAN สามารถเรียนรู้คำสั่งกล่อง ECU รถยนต์ แล้วตั้งคำสั่งให้มีการจ่ายแก๊สเหมาะสมตามสภาวะของผู้ขับขี่โดยอัตโนมัติลักษณะพิเศษของ ECU ระบบ OBD CAN ว่า โดยทั่วไป ECUรถยนต์จะมีเพียงแค่กล่องเดียวเรียกว่า Master ECU ส่วน ECU ของชุดหัวฉีดแก๊สทั่วไปเรียกว่า slave โดย ECU ของกล่องรถยนต์สั่งงานอย่างไร กล่องแก๊สก็จะเรียนรู้และสั่งงานตามนั้น แต่พอเป็น CAN จะเป็นลักษณะการขอยืมข้อมูล โดยเก็บข้อมูล Shot tim กับ Long Timไว้ประมวลผลขั้นสุดท้ายในการสั่งฉีดจ่ายแก๊ส เมื่อกล่อง ECU แก๊สรับคำสั่งมาจะสามารถจับรูปแบบการขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่ได้

หากรถยนต์คันดังกล่าวเปลี่ยนคนขับ กล่องแก๊สที่เป็น CAN BUD แทนที่จะทำงานตามกล่องน้ำมันเหมือนระบบ OBD ทั่วไป กลับกลายเป็นว่า
กล่องแก๊สระบบ OBD CAN สามารถเรียนรู้คำสั่งหลักแล้วตั้งคำสั่งให้มีการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ

กล่อง ECU แก๊สจะปรับสภาพการจ่ายแก๊สให้สอดคล้องกับสภาวะการขับขี่ของเจ้าของรถ  ถ้าเจ้าของรถเป็นคนขับรถเร็วกล่อง ECU ก็จะปรับ
การสั่งจ่ายแก๊สให้รถสามารถวิ่งได้เร็วตาม   เมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนผู้ขับขี่คนใหม่ที่เป็นคนขับรถช้า  ช่วงแรก ๆ ที่ขับก็จะรู้สึกว่ารถขับได้ลื่น
ขับขี่คล่องตัว พอใช้ไปได้ระยะหนึ่งระบบการสั่งจ่ายแก๊สก็จะปรับให้รถวิ่งช้าลงตามพฤติกรรมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

จุดเด่นของECU EuropeGas OBD

ความครบครันของฟังก์ชั่นที่ทันสมัยทั้งหมดของ OSCAR-N นั้น มาพร้อมกับการใช้งานที่ง่าย และผ่านมาตรฐาน EURO 5 ช่างเกือบ
ทั้งหมดนิยม ใช้ออโตจูน แต่ชุดแก๊สที่ดีไม่ควรทำแค่ออโตจูนแล้วจบ ควรมีการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ง่าย ต่อไปซอฟท์แวร์ที่สามารถปรับแต่ง
ด้วยการ กดปุ่มเพียงปุ่มเดียว จะตอบสนองความต้องการของช่างในจุดนี้ได้ และโดยระบบการทำงานของ OBD CAN ที่มีการทำงาน
แทนช่างตลอดเวลา จะตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้โดยไม่ต้องนำรถเข้าไปใช้บริการปรับจูนจากช่างบ่อย ๆ เหมือนที่ผ่านมา
สิ่งที่ช่างทุกคนจะได้รับคือความเสถียรของการปรับแต่งด้วยซอฟท์แวร์ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และประหยัดเชื้อเพลิงกว่าหัวฉีดบางรุ่นบางยี่ห้อที่ไม่ได้ใช้ระบบ OBD ประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับการขับขี่ในสภาวะเดียวกัน


ระบบการจ่ายแก๊สของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้การจูนแบบ OBD CAN จะมีความใกล้เคียงกับน้ำมัน ไม่หนาหรือบางจนเกินไป และมีการปรับสภาพ การจ่ายแก๊สตามสภาวการณ์การขับขี่ตลอดเวลา ทำให้กระทบต่อการทำงานของรถยนต์น้อยลง ซึ่งในท้ายที่สุดจะทำ ให้รถยนต์สึกหรอลดลง และยืนอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นการทำงานอยู่ตลอดเวลาของ ECU แก๊สจะส่งผลดีต่อการใช้เชื้อเพลิงแก๊สในบ้านเราที่มีส่วนผสมระหว่างโพรเพนกับบิวเทนไม่คงที่ บางวัน เจอแก๊สที่มีโพรเพน 70 บิวเทน 30 บางวัน 60/40 บางวันเจอ 50/50 ดังนั้นระบบที่มีการอ่านค่าตลอดเวลานั้นสามารถอ่านค่าได้ทุกช่วง และ ทุกรอบของการขับขี่ ทำให้สามารถปรับการฉีดจ่ายแก๊สตามค่าของเชื้อเพลิงได้เรียกว่ามีคุณสมบัติครบครันทั้งในเรื่องของความประหยัด ถนอมเครื่องยนต์ และรักษามลภาวะ ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน