Ecu EuropeGas OBD

EG EuropeGas OBD

ชุดหัวฉีด OBD CAN มีความแตกต่างจากชุดหัวฉีดทั่วไปที่สามารถต่อสัญญาณ OBD หลายประการดังนี้

1.OBD CAN จะเป็นลักษณะการขอยืมข้อมูล มีการเก็บข้อมูล Shot tim กับ Long Tim ไว้ประมวลผลขั้นสุดท้ายในการสั่งฉีดจ่ายแก๊ส

2.กล่อง ECU ระบบ OBD CAN สามารถเรียนรู้คำสั่งกล่อง ECU รถยนต์ แล้วตั้งคำสั่งให้มีการจ่ายแก๊สเหมาะสมตามสภาวะของผู้ขับขี่โดยอัตโนมัติลักษณะพิเศษของ ECU ระบบ OBD CAN ว่า โดยทั่วไป ECUรถยนต์จะมีเพียงแค่กล่องเดียวเรียกว่า Master ECU ส่วน ECU ของชุดหัวฉีดแก๊สทั่วไปเรียกว่า slave โดย ECU ของกล่องรถยนต์สั่งงานอย่างไร กล่องแก๊สก็จะเรียนรู้และสั่งงานตามนั้น แต่พอเป็น CAN จะเป็นลักษณะการขอยืมข้อมูล โดยเก็บข้อมูล Shot tim กับ Long Timไว้ประมวลผลขั้นสุดท้ายในการสั่งฉีดจ่ายแก๊ส เมื่อกล่อง ECU แก๊สรับคำสั่งมาจะสามารถจับรูปแบบการขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่ได้

หากรถยนต์คันดังกล่าวเปลี่ยนคนขับ กล่องแก๊สที่เป็น CAN BUD แทนที่จะทำงานตามกล่องน้ำมันเหมือนระบบ OBD ทั่วไป กลับกลายเป็นว่า
กล่องแก๊สระบบ OBD CAN สามารถเรียนรู้คำสั่งหลักแล้วตั้งคำสั่งให้มีการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ

กล่อง ECU แก๊สจะปรับสภาพการจ่ายแก๊สให้สอดคล้องกับสภาวะการขับขี่ของเจ้าของรถ  ถ้าเจ้าของรถเป็นคนขับรถเร็วกล่อง ECU ก็จะปรับ
การสั่งจ่ายแก๊สให้รถสามารถวิ่งได้เร็วตาม   เมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนผู้ขับขี่คนใหม่ที่เป็นคนขับรถช้า  ช่วงแรก ๆ ที่ขับก็จะรู้สึกว่ารถขับได้ลื่น
ขับขี่คล่องตัว พอใช้ไปได้ระยะหนึ่งระบบการสั่งจ่ายแก๊สก็จะปรับให้รถวิ่งช้าลงตามพฤติกรรมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

จุดเด่นของECU EuropeGas OBD

ความครบครันของฟังก์ชั่นที่ทันสมัยทั้งหมดของ OSCAR-N นั้น มาพร้อมกับการใช้งานที่ง่าย และผ่านมาตรฐาน EURO 5 ช่างเกือบ
ทั้งหมดนิยม ใช้ออโตจูน แต่ชุดแก๊สที่ดีไม่ควรทำแค่ออโตจูนแล้วจบ ควรมีการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ง่าย ต่อไปซอฟท์แวร์ที่สามารถปรับแต่ง
ด้วยการ กดปุ่มเพียงปุ่มเดียว จะตอบสนองความต้องการของช่างในจุดนี้ได้ และโดยระบบการทำงานของ OBD CAN ที่มีการทำงาน
แทนช่างตลอดเวลา จะตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้โดยไม่ต้องนำรถเข้าไปใช้บริการปรับจูนจากช่างบ่อย ๆ เหมือนที่ผ่านมา
สิ่งที่ช่างทุกคนจะได้รับคือความเสถียรของการปรับแต่งด้วยซอฟท์แวร์ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และประหยัดเชื้อเพลิงกว่าหัวฉีดบางรุ่นบางยี่ห้อที่ไม่ได้ใช้ระบบ OBD ประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับการขับขี่ในสภาวะเดียวกัน


ระบบการจ่ายแก๊สของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้การจูนแบบ OBD CAN จะมีความใกล้เคียงกับน้ำมัน ไม่หนาหรือบางจนเกินไป และมีการปรับสภาพ การจ่ายแก๊สตามสภาวการณ์การขับขี่ตลอดเวลา ทำให้กระทบต่อการทำงานของรถยนต์น้อยลง ซึ่งในท้ายที่สุดจะทำ ให้รถยนต์สึกหรอลดลง และยืนอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นการทำงานอยู่ตลอดเวลาของ ECU แก๊สจะส่งผลดีต่อการใช้เชื้อเพลิงแก๊สในบ้านเราที่มีส่วนผสมระหว่างโพรเพนกับบิวเทนไม่คงที่ บางวัน เจอแก๊สที่มีโพรเพน 70 บิวเทน 30 บางวัน 60/40 บางวันเจอ 50/50 ดังนั้นระบบที่มีการอ่านค่าตลอดเวลานั้นสามารถอ่านค่าได้ทุกช่วง และ ทุกรอบของการขับขี่ ทำให้สามารถปรับการฉีดจ่ายแก๊สตามค่าของเชื้อเพลิงได้เรียกว่ามีคุณสมบัติครบครันทั้งในเรื่องของความประหยัด ถนอมเครื่องยนต์ และรักษามลภาวะ ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน