Ecu EnergyReform FastTechII

Energy Reform : Fast TECH II

พัฒนาการอีกขั้นสู่ ECU และ Software โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้ชุดหัวฉีดรุ่น  Fast-TECH II เป็นระบบแก๊สที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของโปรแกรมจูนแก๊ส และประสิทธิภาพของการขับขี่ในระบบแก๊สที่เหนือกว่าระบบฉีดแก๊สอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

Fast-TECH II  มาพร้อมกับกล่อง ECU รุ่นใหม่ เป็นกล่องควบคุมระบบแก๊สอัจฉริยะ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับรถยนต์ทุกรุ่น โดดเด่นด้วยโปรแกรมจูนแบบ K-MAP ที่พัฒนาโปรแกรมให้มีฟังก์ชันครบครัน มีความละเอียดในการปรับจูนมากขึ้นและสมบูรณ์แบบที่สุด คุณภาพระดับ A-Class Made in Italy ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถตอบสนองการขับขี่ในระบบแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรอบเดินเบาหรือรอบสูบ โดยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ I.S.S. (Intelligent Safety System) และระบบ Pro-Active Warning มาตรฐานความปลอดภัยที่โรงงานผลิตรถยนต์ที่ใช้ระบบแก๊ส-น้ำมัน (Bi-Fuel) ในประเทศอิตาลี และทั่วโลกเลือกใช้