เปรียบเทียบความประหยัด LPG E85 E20 Gasohol

เปรียบเทียบความประหยัด LPG – E85 – E20 – Gasohol

จากราคาแก๊สLPG ที่สูงขึ้นบวกกับ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดต่ำลง และยังมีเชือเพลิงให้เลือกอีกหลากหลายชนิดทั้ง  เบนซิน95 แก๊สโซฮอล91,95 E20 E85 แก๊สLPG ลองมาดูกันว่าณราคาขณะนี้ เชื้อเพลิงชนิดใด ให้ความประหยัดกับผู้บริโภคมากที่สุด

จากตารางเปรียบเทียบ จะคำนวณจากพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ โดยอ้างอิงจากน้ำมันเบนซิลเป็นหลัก ซึ่งในการใช้งานจริงรถจะวิ่งได้ระยะทางเท่ากันต้องใช้พลังงานเท่ากันตามกฏอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงLPG

 

 

 

 

 

 

จากราคาปัจจุบัน 19 ธันวาคม 2557 เมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า แก๊ส LPG ยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุด โดยเมื่อเทียบกับน้ำมันแก๊สโซฮอล ก็ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงประมาณ 40 % 

แต่ถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มน้ำมันกลับพบว่า E20 เป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุดโดย เมื่อเรียงจากความประหยัดค่าใช้จ่ายกลับพบว่าE85 ประหยัดน้อยกว่าแก๊สโซฮอล91

LPG < E20 < แก๊สโซฮอล91 <E85 < แก๊สโซฮอล95 < เบนซิน95

แต่มีแนวโน้มการขึ้นราคาของแก๊ส LPG ราคาประมาณการขึ้นราคาเชื้อเพลิงสูงสุดของแก๊สLPG ที่26 บาท/กิโลรัม ก็ยังพบว่า แก๊สLPG ก็ยังประหยัดกว่าน้ำมันถึงประมาณ35% ดังนั้นผู้บริโภคที่ติดตั้งแก๊สLPG จึงไม่ต้องกังวลเพราะยังเป็นพลังงานที่ราคาถูกกว่าน้ำมัน