บริการ ถอดแก๊ส รถยนต์ ระบบหัวฉีด LPG CNG 4 สูบ

฿2,000.00

บริการ ถอดแก๊ส รถยนต์ ระบบหัวฉีด LPG CNG 4 สูบ

– ถอดระบบแก๊ส รถยนต์ LPG CNG และอุปกรณ์ส่วนควบติดตั้งแก๊ส
– ถอดชุดสายไฟแก๊ส พร้อมต่อระบบน้ำมันกลับคืน
– ถอดหัวฉีดแก๊ส พร้อมอุดท่อไอดีด้วยสกรู
– ถอดท่อแก๊ส
– ถอดถังแก๊ส
– อุดรูท่อร้อยถังด้วยอุปกรณ์กันน้ำ ป้องกันน้ำเข้า ติดแน่น ทนนาน
– ไม่รวมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ชำรุดจากการถอด ประกอบ เนื่องจากอะไหล่รถลูกค้าเสื่อมสภาพ

– กรณีCNG/NGV ติดจากโรงงานจะไม่สามารถถอดกล่องECUและสายไฟที่อยู่ในมัดเดียวกับสายไฟรถยนต์ได้

 

เงื่อนไขรับประกัน 6เดือน
-รับประกันจุดต่อสายไฟไม่หลุด
-รับประกัน รอยอุดไม่รั่ว ถ้ามีรอยรั่วอุดใหม่ฟรี

อุดรูเจาะ Nozzle จ่ายแก๊สให้เรียบร้อย

อุดรูเจาะยึดถังแก๊ส-ร้อยท่อถังแก๊สให้เรียบร้อย ป้องกันน้ำเข้า

ชุดอุปกรณ์แก๊สที่ถอดออก(ฝากทิ้งได้)

ชุดอุปกรณ์ลูกค้าต้องการนำกลับใส่คืนท้ายรถ