บริการ ถอดแก๊ส รถยนต์ ระบบหัวฉีด LPG CNG 4 สูบ

฿2,000.00

บริการ ถอดแก๊ส รถยนต์ ระบบหัวฉีด LPG CNG 4 สูบ

ถอดระบบแก๊ส รถยนต์ LPG CNG และอุปกรณ์ส่วนควบ

ถอด กล่องควบคุมแก๊ส
ถอดชุดสายไฟแก๊ส พร้อมต่อระบบน้ำมันกลับคืน
ถอดหัวฉีดแก๊ส พร้อมอุดท่อไอดีด้วยสกรู
ถอดท่อแก๊ส
ถอดถังแก๊ส
ถอดท่อแก๊ส
อุดรูท่อร้อยถังด้วยอุปกรณ์กันน้ำ ป้องกันน้ำเข้า ติดแน่น ทนนาน

 

อุดรูเจาะ Nozzle จ่ายแก๊สให้เรียบร้อย

อุดรูเจาะยึดถังแก๊ส-ร้อยท่อถังแก๊สให้เรียบร้อย ป้องกันน้ำเข้า

ชุดอุปกรณ์แก๊สที่ถอดออก(ฝากทิ้งได้)

ชุดอุปกรณ์ลูกค้าต้องการนำกลับใส่คืนท้ายรถ