บริการ ถอดแก๊ส รถยนต์ ระบบหัวฉีด LPG CNG 4 สูบ

2,000.00 ฿

บริการ ถอดแก๊ส รถยนต์ ระบบหัวฉีด LPG CNG 4 สูบ

ถอดระบบแก๊ส รถยนต์ LPG CNG และอุปกรณ์ ส่วนควบ

ECU
ชุดสายไฟแก๊ส พร้อมต่อระบบน้ำมันกลับคืน
หัวฉีดแก๊ส พร้อมอุดท่อไอดีด้วยสกรู
ท่อแก๊ส
ถังแก๊ส
ท่อแก๊ส