, ,

ค่าบริการ ทดสอบแรงดัน หาจุดรั่ว น้ำหล่อเย็น

฿300.00

น้ำหล่อเย็นหาย ต้องเติมทุกวัน เสี่ยงเครื่องพัง

ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นระบบสำคัญอีกระบบหนึ่งของเครื่องยนต์
โดยปัญหาหลักๆ ของระบบนี้คือ มีจุดรั่วในระบบน้ำหล่อเย็น ทำให้น้ำหล่อเย็น ไม่เพียงพอที่จะระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์เสียหายจากความร้อนเกิน (Over Heat)
ซึ่งถ้ามีปัญหา จากความร้อนสูงเกิน ก็จะทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย โดยอาจจะเสียทั้งหมดจนซ่อมไม่ได้ หรือซ่อมได้ก็ไม่กลับมาสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม  เช่น ฝาสูบโก่งหรือแตก เสื้อสูบร้าวแตก  ลูกสูบติด ชาร์ปละลาย
ดังนั้น เมื่อพบเจอปัญหา น้ำหล่อเย็นหาย จึงควรรีบเข้าซ่อมหาสาเหตุ หรือป้องกันโดยติดอุปกรณ์ที่เตือนแบบส่งเสียงเพิ่มให้เรารู้ตัวก่อน
ในกรณีนี้ จะเป็นการตรวจสอบรอยรั่วโดยวิธีอัดแรงดันทดสอบ

** ในการทดสอบ ชิ้นส่วนที่มีปัญหา อาจจะชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ โปรดตัดสินใจให้ดีก่อนทดสอบ