ติดแก๊ส LPG 4สูบ PT สำหรับรถ Grab Lalamove Bolt 3,999 บาท<<รายละเอียดคลิก

โครงการ PT สำหรับรถวิ่งแอพพลิเคชั่่น
Grab/ Lalamove/ Bolt “ติดแก๊สเริ่มต้น 3,999” บาท

-รับส่วนลดค่าติดตั้งแก๊ส

-รับส่วนลดเติมแก๊สสูงสุดลิตรละ 0.5 บาท/3ปี

เงื่อนไขหลัก เติมแก๊ส 500 ลิตร/เดือน 3ปี

*วันที่เข้าติดตั้งชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนรับการติดตั้ง

 

BrandECU Gasหัวฉีดรายละเอียด
อุปกรณ์
ราคาพิเศษ
โครงการPT
ถังแคปซูล
ราคาพิเศษ
โครงการPT
ถังโดนัท
ราคาพิเศษ
โครงการPT
ถังโดนัทใต้ท้อง
+การ์ดตามมาตรฐานขนส่ง
AEB
ชุดแก๊ส
เริ่มต้น
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์3,9995,9997,999
DGI
ชุดแก๊ส
ราคาประหยัด
ใช้ดี
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์5,9997,9999,999
DGI
Premium
ชุดแก๊ส
ราคาประหยัด
ใช้ดี
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์7,9999,99911,999
LPGTECH
ชุดแนะนำ
ปรับจูนอัตโนมัติ
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์12,09914,09916,099
LPGTECH
Premium
ชุดแนะนำ
ปรับจูนอัตโนมัติ
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์15,09916,09918,099
AC Gofast
ชุดแก๊ส
ยอดนิยม
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์12,09914,09916,099
AC Gofast
HANA
ชุดแก๊ส
ยอดนิยม
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์14,09916,09918,099
AC QNext+
ชุดจูนอัตโนมัติ
ตัว Top AC
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์16,09918,09920,099
AC QNext+
Hana
ชุดจูนอัตโนมัติ
ตัว Top AC
คลิก รายละเอียด อุปกรณ์18,09920,09922,099

-รถเครื่องเกิน2000 CC หรือเกิน 140 แรงม้า เพิ่มขนาดหม้อต้ม+1000บาท
-ติดตั้งใต้ท้องรถเพิ่มขายึด/การ์ดตามมาตรฐานขนส่ง+3500บาท
-รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย

-ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี

!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน

**ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆๆได้ 

ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 19/5/2566

เอกสารประกอบการขอเข้าร่วมโครงการ TAXI Transform (สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab/ Lalamove/ Bolt)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ชื่อต้องตรงกับเจ้าของรถ)
 4. แคปหน้าจอ ขับรถแอป Grab/ Lalamove/ Bolt มีชื่อ+นามสกุล+ทะเบียนรถ+วันที่เริ่มขับ (ชื่อต้องตรงกับเจ้าของรถ)
 5. สำเนาทะเบียนรถ ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของรถ (ชื่อต้องตรงกับเจ้าของรถ)
 6. รูปถ่ายรถ4ด้าน(เพื่อขออนุมัติก่อนติดตั้ง)
 7. ขออนุมัติติดตั้ง รอผลประมาณ 5-30วันทำการ

โครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab/ Lala0move/ Bolt)

“ติดแก๊ส 3,999” บาท

เป็นโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้เชื้อเพลิงจาก NGV หรือเชื้อเพลิงน้ำมัน เป็น LPG โดยผู้เช้าร่วม โครงการทุกท่านจะได้รับลิทธิพิเศษในเรื่องต่างๆมากมาย ดังต่อไปนี้

– คุ้มเวลา! กับสถานีบริการแก๊ส LPG เป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเติมแก๊ส LPG เป็นเวลานานๆ

– คุ้มค่า! กับการได้รับบริการชุดติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดซึ่งมีมูลค่ากว่า 20,000 บาท

– แถม! กับการได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการชื้อแก๊ส LPG ทั้ง 3 ปี ส่วนลด 0.5 บาทต่อลิตรจากบัตรสมาชิก Max PLUS

ฟรี! กับบัตรสมาซิก Max PLUS นาน 3 ปี พร้อมส่วนลดอื่นๆ มากกว่า 27,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab/ Lalamove/ Bolt)

“ติดแก๊ส 3,999”

เพียงแค่ผู้สมัครสนใจและต้องการเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้ LPG และเป็นเจ้าของ  ผู้ครอบครอง หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ ในรถแท็กซี่สาธารณะหรือ รถตู้ที่ใช้ NGV หรือน้ำมันเดิมอยู่ ซึ่งที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี พร้อมทั้งมีการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกอย่างถูกต้อง และรถที่เช้าร่วมโครงการนั้นจะต้องมีสภาพดีพร้อมใช้งานไต้ โดยปลอดภัย โดยในเบื้องต้นนั้นผู้ที่สนใจสมัครเช้าร่วมจะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดไว้ หากไต้รับเลือก บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครเพี่อ ท่าการนัดหมายติดตั้งอุปกรณ์การใช้แก๊ส LPG ซึ่งผู้สมัครจะต้องช้าระค่าสมัครเป็นจำนวน 1,999 บาท ณ วันติดตั้งและเข้าทำสัญญายืมใช้อุปกรณ์กับบริษัทฯ ก่อนที่จะติดตั้ง อุปกรณ์ดังกล่าว

 

สิทธิ์ ประโยชน์โครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab/ Lalamove/ Bolt)

“ติดแก๊ส 3,999”

1.ฟรีค่าอุปกรณ์และติดตั้งเชื้อเพลิง LPG มูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมรับประกันอุปกรณ์ นาน 1 ปี พร้อมใบรับรองติดตั้ง

2.สมาซิกโครงการสมัครฟรีบัตรสมาซิก Max Card PLUS รวมมูลค่า 1,797 บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่านบัตร PT Max Card PLUS ดังนี้

https://crmpartner.pt.co.th/maxplus/Privilege

3.สมาชิกโครงการรับส่วนลดการเติมเชื้อเพลิง LPG จากบัตรสมาซิก Max Card PLUS ตลอดระยะเวลาสัญญา 36 เดือนหรือ 3 ปี เมื่อใช้บริการ LPG ที่สถานีบริการ PT LPG ทั่วปีระเทศ สูงสุดไม่เกิน 28,800 ลิตร (สูงสุดไม่เกิน 800 ลิตรต่อเดือน โดยแบ่งเป็นส่วนลดลิตรละ 0.5 บาท สำหรับลิตรที่ 1 – 200 และส่วนลดลิตรละ 0.2 บาท สำหรับลิตรที่ 201 – 800)

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab/ Lalamove/ Bolt)

“ติดแก๊ส 3,999”

 1. ผู้สมัครเช้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาซิก PT Max Card PLUS เท่านั้น (หากยังไม่เป็นสมาซิก สามารถรับสิทธิ์สมัครไต้ฟรีในโครงการฯ)
 2. ผู้สมัครเช้าร่วมต้องชำระค่าสมัครร่วมโครงการตามชุดที่เลือกเต็มจำนวนก่อนท่าการติดตั้ง
 3. รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นรถเชื้อเพลิงน้ำมัน หรือ แก๊ส NGV เท่านั้น
 4. รถแท็กซี่ ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีอายุรถไม่เกิน 9 ปี  หรือถ้าเกิน9ปี ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติที่ศูนย์ติดตั้ง การพิจารณาของPT ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. รถบ้าน ที่นำมาวิ่งผ่านแอพพลิเคชั่น ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติที่ศูนย์ติดตั้งทุกกรณี การพิจารณาของPT ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกโครงการ TAXI Transform หรือ AUTO Transform ให้เช้าร่วมเพียง 1 สิทธิ์ต่อสมาซิก
 7. ผู้สมัครเช้าร่วมโครงการต้องเติม LPG จากสถานีบริการจำหน่ายแก๊ส PT LPG ขั้นตํ่าเดือนละ 500 ลิตร ตลอดระยะสัญญา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ LPG แล้วเสร็จ
 8. กรณีเติม LPG น้อยกว่า 500 ลิตรต่อเดือน ผู้สมัครเช้าร่วมโครงการต้องชำระค่าบ่รับยอดลิตรส่วนต่าง ลิตรละ 3 บาท และอื่นๆ
 9. เมื่อครบระยะเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไข กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์การ,ใช้แก๊ส LPG ทั่งหมดที่ถูกติดตั้งจะเป็นของผู้สมัครเช้าร่วมโครงการ
 10. กรณีรถที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขพื้นฐานของโครงการ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยูู่กับเงื่อนไขของเครื่องยนต์และศูนย์ติดตั้งที่ให้บริการ

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ติดแก๊ส LPG 4สูบ PT สำหรับรถ Grab Lalamove Bolt 3,999 บาท<<รายละเอียดคลิก”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.