,

กรองแก๊สละเอียด 4 สูบ

กรองแก๊สหัวฉีด (ละเอียด)

กรองแก๊สหัวฉีดทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนที่จะเข้าไปอุดตันในหัวฉีด
แนะนำเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม

*ในกรณีของขาดอาจจะเปลี่ยนแบรน โปรดสอบถามก่อนรับริการ

คุณอาจจะชื่นชอบ…