กรองอากาศ Air Filter

กรองอากาศ ทำหน้าที่กรองฝุ่น และสิ่งสกปรก ก่อนเข้าเครื่องยนต์