หัวเติมแก๊ส

หัวเติมแก๊ส

หัวเติมแก๊สทำหน้าที่รับแก๊สจากสถานีจ่ายแก๊ส โดยหัวเติมจะมีลิ้นกันกลับเพื่อป้องกันแก๊สไหลย้อนกลับเมื่อถอดหัวจ่ายแก๊สออก
ในการติดตั้งหัวเติมจะต้องอยู่ห่างจากปลายท่อไอเสียมากกว่า15ซม. โดยปกติจะติดตั้งด้านท้ายรถฝั่งตรงข้ามท่อไอเสีย