Mutivalve

Multivalve

Mutivalve เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญมากในระบบแก๊สรถยนต์เนื่องจาก Multivalveจะเป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการจ่ายก๊าซและเป็นอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในระบบการติดแก๊สรถยนต์ซึ่งMultivalve จะต้องมีระบบความปลอดภัยดังต่อไปนี้

  1. ลิ้นระบายความดัน (Pressure relief device) เมื่อถังแก๊สถูกกระแทก หรือ ถูกชน ลิ้นระบายความดันต้องเปิดออกเมื่อมีแรงดันสูงกว่า 27 bar (โดยปกติถังแก๊สจะมีแรงดันที่ 7 bar)
  2. ลิ้นป้องกันความร้อนเกิน เมื่อถังแก๊สถูกไฟไหม้จนมีอุณหภูมิสูงเกิน 110 องศา ลิ้นป้องกันความร้อนเกินต้องเปิดออกเพื่อระบายแรงดันแก๊สออกจากถังแก๊ส
  3. ลิ้นป้องกันการบรรจุเกิน (Overfill protection device) เมื่อเติมแก๊ส80- 85 เปอร์เซ็นต์ ของความจุถังแก๊ส Multivalveทำหน้าที่ตัดการเติมแก๊ส ไม่สามารถให้เติมแก๊สเข้าไปได้อีก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือไว้อย่างน้อย 15-20 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขยายตัวของแก๊สภายในถังแก๊ส
  4. วาล์วไฟฟ้า (Solenoid valve) ทำหน้าที่ปิดเปิดการจ่ายแก๊สตามการสั่งงานของ ECU เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติECUแก๊สจะหยุดจ่ายไฟมาที่วาล์วไฟฟ้า ทำให้หยุดการจ่ายแก๊สอัตโนมัติ
  5. ลิ้นกันกลับ (Check valve or non return valve) เมื่อเราเติมแก๊สเข้าไปในถังแก๊สเมื่อถอดหัวเติมแก๊สออก ลิ้นกันกลับจะทำหน้าที่ต้องป้องกันไม่ให้แก๊สไหลย้อน ออกมาจากถังแก๊สได้