กรองแก๊ส Filter

กรองแก๊ส Filter

กรองแก๊สทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากระบบแก๊สรถยนต์โดยปกติในระบบหัวฉีดจะมีกรองแก๊สอยู่2ตำแหน่งดังนี้

1.กรองหยาบ ติดตั้งตำแหน่งก่อนเข้าหม้อต้ม ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากแก๊สเหลวจากถังแก๊สก่อนเข้าหม้อต้ม
โดยทั่วไปจะกำหนดเปลี่ยนที่ระยะ 40,000กม

 

 

 

 

 

 

 

2.กรองละเอียด ติดอยู่ที่สายแก๊สออกจากหม้อต้ม ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนเข้ารางหัวฉีด
โดยทั่วไปจะกำหนดเปลี่ยนที่ระยะ 20,000กม