fbpx

ติดแก๊ส PT Saveแสน แสนSave 9,990 บาท กับ เพิ่มสินคาร์ เซอร์วิส

เงื่อนไข

ระยะเวลาสมัคร วันนี้-31ธันวาคม

เงื่อนไขกิจกรรม

1. เป็นเจ้าของรถส่วนบุคคลที่ใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ น้ำมัน ที่มีอายุการใช้งานรถไม่เกิน 9 ปี
2. ชำระค่าสมัครร่วมโครงการ 9,990 บาท เต็มจำนวนก่อนการติดตั้ง
3. ฟรีค่าติดตั้งและอุปกรณ์เชื้อเพลิง LPG มูลค่ากว่า 20,000 บาท
4. รับบัตรสมาชิก Max Card Plus 1 ปี มูลค่า 599 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่านบัตร PT Max Card Plus บัตรมีอายุ1ปีสามารถต่ออายุเพื่อรับส่วนลดได้
5. รับส่วนลด LPG ลิตรละ 0.5 บาท ไม่จำกัดลิตรรายเดือน ตลอดระยะเวลา สัญญา 36 เดือน หรือ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10,000 ลิตร
6. ระยะสัญญา 3 ปี และเมื่อครบระยะเวลาและปฎิบัติตามเงื่อนไข กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์การใช้แก๊ส LPG ทั้งหมดที่ถูกติดตั้งจะเป็นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
7. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นถังโดนัท ผู้สมัครต้องชำระเพิ่มกับอู่ติดตั้งประมาณ 2,000 บาท
8. ขอสวงนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Taxi Transform หรือมีประวัติการเติม PT LPG ภานใน6เดือนล่าสุด

ติดสัญญาเติมแก๊ส 100ลิตร/เดือน 3ปี

ช่องทางสมัคร

Https://Crmpartner.Pt.Co.Th/Autotransform/Welcome
(กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)
3. หลังได้ผลอนุมัติ แคปหน้าจอ ติดต่อนัดหมายเข้าติดตั้งผ่าน Line : @Pscarservice

เพิ่มเพื่อน

5. เอกสารที่ต้องเตรียม
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 3. สำเนาอนุญาตขับขี่รถ ผู้สมัคร ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนรถ ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 3 ชุด
  กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ เตรียมเอกสารเพิ่มข้อ5-9
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ(ผู้มอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ(ผู้มอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร(ผู้รับมอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 8. สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร(ผู้รับมอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 9. หนังสือมอบอำนาจ
6. ในกรณีรถไม่เกิน9ปี สามารถนัดหมายติดตั้งทาง Line ได้ทันที
7. ในกรณีรถเกิน9ปี ต้องนัดวันเข้ามาเช็คสภาพรถ-ถ่ายรูปเพื่อขออนุมัติ ประมาณ1-3วันก่อนนัดหมายติดตั้ง