HONDA JAZZ กับชุด LPG TECH หัวฉีด HANA

IMG_0108
IMG_0103
IMG_0100
IMG_0099
IMG_0109
IMG_0101
IMG_0114

LPG TECH คือ ความลงตัวและความสะดวกในการติดตั้งพร้อม ด้วย โปรแกรมจูนอัจฉริยะซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลนี้เอง ชุดกล่องควบคุม อิเลคโทรนิคส์( ECU) …