Proton LPG TECH ถังโดนัท 58 ลิตร

Protonติดแก๊ส (12)Protonติดแก๊ส (2) Protonติดแก๊ส (3) Protonติดแก๊ส (4) Protonติดแก๊ส (6) Protonติดแก๊ส (8) Protonติดแก๊ส (9) Protonติดแก๊ส (11) Protonติดแก๊ส (13) Protonติดแก๊ส (14) Protonติดแก๊ส (15)

 เทคโนโลยีอัจฉริยะนวัตกรรมล่าสุดของระบบหัวฉีด LPGTECH
ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPG และ NGV ของ LPGTECH เป็นอุปกรณ์แก๊สมาตรฐานดีเยี่ยมจากยุโรปโรงงานผลิต
ECU และ Software ของระบบแก๊สรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในทวีปยุโรป (LPGTECH SP Z.O.O ) หม้อต้มและมัลติวาล์ว
ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่มีชื่อเสียงอันดับในประเทศอิตาลี(TOMASETTO ACHILLE S.P.A.)และ
ยุโรป (ALEX SP Z.O.O) มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด(มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และ ECR R110) และด้วย
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานยุโรป หรือ IAPS (Intelligence Active Passive Safety) ทำให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด ในการขับขี่ด้วยระบบแก๊ส โดยระบบIAPS ได้รวมเอาระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)
และ Passive – Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ) ไว้เป็นระบบมาตรฐานในชุดอุปกรณ์แก๊ส LPGTECH ซึ่งเป็น
มาตรฐาน ความปลอดภัยระดับดีเยี่ยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPGTECHเป็นระบบหัวฉีดมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมระบบจะใช้สัญญาณต่างๆ ที่สำคัญจาก
เครื่องยนต์ ในระบบน้ำมันมาคำนวน และประมวลผล เพื่อควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดแก๊ส ในการจ่ายเชื้อเพลิง
ให้กับเครื่องยนต์ได้ตามความต้องการของเครื่องยนต์ทุกสภาวะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับขี่ จึงใกล้เคียง หรือทัดเทียม
ระบบเชื้อเพลิงน้ำมันและมีความทนทานสูงต่อทุกสภาพการใช้งาน เหนือกว่าด้วยขีดสุดของมาตรฐานความปลอดภัย
ในระบบแก๊สรถยนต์

ด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานยุโรป (IAPS) ของอุปกรณ์ แก๊ส LPGTECH ที่สมบูรณ์แบบภายใต้การ
ทำงาน ของระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)และระบบPassive-Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ)
ที่ปิดวาวล์แก๊สทุกจุดในรถยนต์ และตัดการทำงานระบบแก๊สทันทีที่ท่อแก๊สหัก หรือฉีกขาดแล้วเครื่องยนต์ดับ
จึงป้องกัน แก๊สรั่ว และไฟไหม้ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ