Mazda BT50 เช็คระยะรถยนต์

Mazda BT50 เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะ

Mazda Bt 50 ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะ

เจ้าของรถเข้ามาให้ถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่ในการใช้งานรถไม่เพียงแต่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเท่านั้น ในส่วนอื่นๆๆ ที่ใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่ออให้สามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในส่วนของรถคันนี้ จากการตรวจเช็ค พบกรองอากาศ และ กรองแอร์ สกปรก จึงทำงานเสนอเปลี่ยน และแนะนำการใช้งาน เพื่อลดการสึกหรอของอุปกรณืเครื่องยนต์ และระบบแอร์ในรถยนต์ ให้มีอายุที่ยาวนานขึ้น

กรองอากาศ กรองแอร์สกปรกมาก

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.