Vigo เครื่องสั่น คอล์ยจุดระเบิดเสีย

Vigo คันนี้มีอาการเครื่องสั่นสะดุด

คันนี้เมื่อมีอาการสั่นก็ใช้บริการที่อู่เป็นประจำ

จากประวัติ รถคันนี้มีคอล์ยจุดระเบิด4ตัว แต่ช่วงที่ผ่านมาคอล์ยจุดระเบิดเสียเปลี่ยนใหม่ไป2 ตัว

คาดว่าคอล์ยจุดระเบิดที่เหลือน่าจะชำรุด ก็เริ่มต้นเช็คที่คอล์ยจุดระเบิดก่อนเป็นอันดับแรก

จากการตรวจเช็ค พบว่าคอล์ยเสียเพิ่มอีก1ตัว

***ทางอู่มีการเก็บประวัติการซ่อมของรถ ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น****

ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนคอล์ยที่เหลืออีก2ตัวก็จะดีที่สุด

เจ้าของรถให้ซ่อมตามอาการไปก่อน เปลี่ยนคอล์ยจุดระเบิดไป1 ตัวก่อน

ทำการเปลี่ยนคอล์ยจุดระเบิดไป1 ตัวรถหายสั่น

พร้อมรับประกันอุปกรณ์นาน6เดือน หรือ 20,000กม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.