Toyota Vigo แอร์ไม่เย็น

Toyota Vigo เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็น

แต่แอร์ไม่เย็นมีด้วยกันหลายสาเหตุ

การตรวจเช็คเบื้องต้น พบว่า มีลมออกแรง แต่ไม่มีความเย็น

อาการนี้เน้นไปที่ระบบน้ำยาแอร์

พบว่าหน้าคลัทช์แอร์ขาด ทำให้ปั่นน้ำยาสร้างแรงดันใช้งานไม่ได้ แอร์เลยไม่เย็น

แต่ก่อนซ่อม ต้องอธิบายให้เจ้าของรถเข้าใจก่อน

ว่าหน้าคลัทช์คอมแอร์เป็นตัวแรกในการสร้างแรงดันน้ำยา

เมื่อหน้าคลัทช์คอมแอร์ไม่ทำงาน เราก็ไม่สามารถเช็คจุดอื่นๆๆที่ทำงานต่อเนื่องลำดับถัดมาได้เลย

บางทีเปลี่ยนหน้าหน้าคลัทช์คอมแอร์ ตัวเดียวอาจจะไม่หาย

ถ้าเจ้าของรถเข้าใจ ค่อยลงมือทำ

เพราะถ้าไม่เข้าใจ ระบบแอร์เสียหลายจุด เปลี่ยนตัวเดียวไม่หาย จะมีปัญหากับเจ้าของรถ

คันนี้เจ้าของรถเข้าใจให้ลงมือทำ

ทำการเปลี่ยนหน้าคลัทช์คอมแอร์รถเย็นปกติ

เช็คเจอ ยางฝาวาล์วรั่ว เจ้าของรถให้ทำเพิ่มไปเลย


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.