Isuzu Dmax ความร้อนขึ้นน้ำหม้อน้ำหาย

Isuzu Dmax คันนี้เข้ามามีอาการความร้อนขึ้นสูง และพบว่าน้ำหม้อน้ำหาย

DMax ความร้อนขึ้นน้ำหม้อน้ำหาย
ดูหหม้อน้ำในรถเหมือนไม่รั่ว
รอยร้าวหม้อน้ำ

จากการตรวจเช็คพบหม้อน้ำมีรอยร้าว ทำให้น้ำรั่วออก

น้ำหม้อน้ำเป็นสนิม

ปัญหาอีกอีกเรื่องคือ น้ำหม้อน้ำเป็นสนิมมาก ซึ่งจะส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดการอุดตันในระบบระบาบความร้อน ของรถยนต์ ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณืในระบบระบายความร้อน เช้น หม้อน้ำ วาล์วน้ำ ปั้มน้ำ ท่อทางน้ำ อายุงานสั้นลงด้วย
ซึ่งคันนี้นอกจากจะเปลี่ยน หม้อน้ำเสียหายแล้ว แนะนำให้ใส่น้ำยาหม้อน้ำเพิ่มเพื่อยืดอายุงานของชิ้นส่วนต่างๆๆในระบบหล่อเย็นเคื่องยนต์

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.