Kia canival ใช้แก๊สไม่ได้ตัดกลับเข้าน้ำมัน

Kia canival ใช้แก๊สไม่ได้

อาการใช้แก๊สไม่ได้มีได้หลายสาเหตุมาก
ดังนั้นการจะเจาะจงว่าเป็นมาจากสาเหตุอะไร จึงต้องตรวจสอบก่อน
ซึ่งบางครั้งถ้ามีอาการเป็นๆๆหายๆๆก็จะยิ่งยากในการแก้ไข
เพราะเมื่อเวลาเข้ามาตรวจเช็ค ระบบแก๊สทำงานแล้ว อุปกรณ์จะทำงานปกติ จะไม่สามารถแจ้งได้เลยว่าจุดไหนเสีย

Kia Canival เครื่องToyota 1MZ คันนี้เวลามาถึงร้านมีอาการเวลารถตัดแข้าแก๊สแล้ว ไม่สามารถใช้งานแก๊สได้ ไฟแสดงสถานะกระพริบ ว่ายังใช้น้ำมันอยู่

ถ้าให้ดีเราใช้เครื่องcomputer เช็ค เพราะสาเหตุมีได้หลายอย่าง จะให้สุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆก็ใช้เวลา และค่าใช้จ่ายมากไป

จากการเช็คในโปรแกรมแก๊ส พบว่า เมื่อตัดเป็นแก๊ส ค่าV ที่จ่ายไฟมาในกล่องแก๊สลดลง ทำให้ไฟเลี้ยงไม่พอไม่สามารถทำงานได้

อาการไฟตก ก็มีได้หลายสาเหตุ เช่น ฟิวส์ชำรุด กล่องECU GAS เสีย สายไฟชำรุด อุปกรณ์ช็อต และอื่นๆๆ

ขั้นตอนในการเลือกการตรวจเช็ค โดยเริ่มต้นจากจุดที่ออกแบบให้เป็นจุดตรวจสอบหลักก่อนเช่นชุดฟิวส์ ซื่งมีไว้ป้องกันการลัดวงจร

เมื่อเราตรวจสอบชุดฟิวส์ พบว่าขั้วเป็นขี้เกลือทำให้ไฟเดินทางไม่สะดวก ทำให้ไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบแก๊สไม่พอ ทำให้ไม่สามารถใช้แก๊สได้

ชุดฟิวส์แก๊สชำรุด

ลองเปลี่ยนชุดฟิวส์ พบว่าสามารถใช้แก๊สได้เป็นปกติ


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.