Benz เครื่องยนต์ J สั่น เร่งไม่ขึ้น หัวฉีดแก๊สเสีย

Benz เครื่อง J มาให้เช็คเวลาใช้แก๊สแล้วเครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น
พบหัวฉีดแก๊สมีเสียงดัง แสดงว่าหน้ายางในหัวฉีดเริ่มเสื่อม ทำให้เวลาจ่ายแก๊สเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมมีการรั่ว ทำให้เปลืองแก๊ส รถมีอาการสั่น การสึกหรอของเครื่องมากขึ้น
วิธีการเช็คใช้โปรแกรมแก๊ส ทดลองปิดหัวฉีดแก๊สให้ใช้หัวฉีดน้ำมันทีละสูบ พบว่าลองสลับหัวฉีดแก๊สเป็นน้ำมัน สูบที่3 เสียงเงียบลงไปมากแสดงว่าสูบสาม หัวฉีดแก๊สพังหนัก ลองทดสอบกับหัวฉีดแก๊สหัวอื่นก็พบว่าเสียงเงียบลงเช่นเดียวกัน
แสดงว่าหัวฉีดเสื่อมหมดสภาพ
แนะนำเปลี่ยนหัวฉีดทั้งหมด
แต่วิเคราะห์ให้เสร็จลูกค้าน่าจะไปทำที่อื่น 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.