ซ่อมรถ BMW เครื่อง J รถดับ เป็นบางครั้ง เมื่อเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นแก๊สในครั้งแรก

BMW เครื่อง J รถดับเป็นบางครั้ง เมื่อเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นแก๊สในครั้งแรก

การแก้ไข ปรับจูนแก๊ส ใหม่

รายละเอียดงานซ่อมรถ
อาการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สดับในครั้งแรกมักจะเกิดจากสาเหตุหลักๆๆดังนี้
1. มีการรั่วซึมของระบบแก๊ส เมื่อจอดทิ้งไว้ แก๊สจะรั่วออกจากระบบ ทำให้เมื่อเราเปลี่ยนเชื้อเพลิง จากระบบน้ำมัน มาเป็นแก๊ส แต่แก๊สที่ค้างอยู่ในท่อหายไปต้องรอแก๊สเดินทางมาจากถังแก๊ส กว่าจะมาถึงเครื่องยนต์ ระบบน้ำมันก็ตัดการจ่ายเชื้อเพลิงไปแล้ว ทำให้แก๊สมาไม่ทัน รถดับ
ผลการตรวจเช็ค ไม่พบรอยรั่ว
2. การปรับจูนแก๊สไม่เหมาะสม เมื่อเราเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊ส ช่วงรอยต่อแก๊สที่เข้าไป ไม่เหมาะสม ก็สามารถทำให้รถดับได้

ปรับจูนแก๊ส แล้วทดสอบรถไม่มีอาการดับ

BMW ติดแก๊ส
BMW ติดแก๊ส
วาล์วปรับจูนแก๊ส

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.