ไฟเตือนเบรก Toyota Corolla

ไฟเตือนเบรก Toyota Corolla

รถคันนี้มีอาการไฟเตือนเบรกแสดงขึ้นที่หน้าปัด (ถ้ามีไฟเตือนเบรกแนะนำให้รีบเข้าตรวจเช็คกับอู่ที่ใกล้ที่สุด เพราะอาจจะทำให้เบรกไม่อยู่และเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้)

จากการตรวจเช็คพบว่าน้ำมันเบรกลดน้อยลงและตรวจสอบพบน้ำมันเบรกรั่วซึมทั้งปั๊มเบรกบน

และพบน้ำมันเบรกรั่วซึมที่กระบอกเบรกล่าง

ทำการเปลี่ยนทั้งแม่ปั๊มเบรกบนและกระบอกเบรกล่าง

หลังจากเปลี่ยนอะไหล่ต้องไล่ลมเบรกทุกครั้ง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่เปลี่ยนว่าได้ตามมาตรฐาน


หมายเหตุ ไฟเบรกเตือนมีได้หลายสาเหต แนะนำให้ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ