Injector I-plus Energy Reform

ฉันบวก

ชุดหัวฉีดหัวฉีด

injection_obd

 • เหนือกว่าด้วยการตอบสนองต่อคำสั่งจาก ECU ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองทุกอัตราเร่ง
  และทุกรอบความเร็ว
 • วาล์วหัวฉีดเปิด – ปิดฉับไว (เพียง 1.4 มิลลิวินาที) ให้อัตราเร่งที่ดีเยี่ยมทัดเทียมระบบน้ำมัน
  และประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด
 • (เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ) และเซ็นเซอร์
  ตรวจจับแรงดันแก๊ส (เซนเซอร์) จึงสามารถควบคุมการทำงาน
  ทั้งยังช่วย
 • หัวฉีดมีความทนทานสูงผ่านการทดสอบ (ทดสอบความอดทน)
  400,000 กิโลเมตร
 • หัวฉีดรับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม (ภายใต้การบำรุงรักษาตามคู่มือการเข้ารับบริการ)