หัวฉีดแก๊ส Injector

หัวฉีดแก๊ส Injector

หัวฉีดแก๊ส Injector มีหน้าที่จ่ายเชื้อเพลิง(แก๊ส)ให้กับเครื่องยนต์  โดยควบคุมปริมาณแก๊สที่จ่ายเข้าเครื่องยนต์ตามระยะเวลาการเปิด-ปิดของหัวฉีดแก๊สตามคำสั่งECUของระบบแก๊ส
ซึ่งหัวฉีดแก๊สเป็นอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่ควบคุมอัตราการจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์โดยมีระยะเวลาเปิด-ปิดที่เร็วมาก
ยกตัวอย่างในรถทั่วไปหัวฉีดแก๊สใช้เวลาเปิด-ปิดในรอบเดินเบาต่อครั้งเพียงประมาณ 3 มิลลิวินาที หรือเพียง3/1000 วินาทีซึ่งเร็วกว่าการกระพริบตาถึง 100 เท่า
ดังนั้นนอกจากหัวใจหลักอย่างEcuแก๊สแล้ว หัวฉีดแก๊สที่ดีจะต้องมีความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตอบสนองการสั่งงานของEcuได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หัวฉีดแก๊สKEIHIN

ข้อมูลทางเทคนิค