ในการติดแก๊สรถยนต์นอกจาก อุปกรณ์แก๊สและการติดตั้งระบบแก๊สที่ดีแล้ว การปรับจูนการจ่ายแก๊สก็เป็นส่วนสำคัญ ถ้าปรับจูนแก๊สน้อยไปก็ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ปรับจูนแก๊สมากไปก็สิ้น เปลืองโดยไม่จำเป็น ทางศูนย์ได้รับการอบรมการปรับจูนแก๊สรถยนต์โดยตรงจากผู้แทนจำหน่าย รถที่รับการติดแก๊ส LPG-CNG จากทางศูนย์จะได้รับการปรับจูนการจ่ายแก๊สให้เหมาะสม ไม่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ในระยะยาว และจากงานติดแก๊สที่มีคุณภาพจึงส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการของแก๊สรถยนต์ในยี่ห้อต่างๆ เช่น  Energy Reform AC-Partner VERSUS   ฯลฯ