, , , , , , , , ,

ราคา อัพเกรด เป็น ถังแก๊ส ทรงโดนัท

**เนื่องจากราคาถังแก๊สโดนัท มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ทางร้านจึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน จนกว่าราคาถังจะกลับมาเป็นปกติ และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนันสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา**

!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน 

ราคา เพิ่มสำหรับติดแก๊ส จากถังแคปซูลเป็นถังโดนัท

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 33 ลิตร +2000 (หมดยังไม่มีของ)

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 35 ลิตร +2000 

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 38 ลิตร +2000 (หมดยังไม่มีของ)

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 42 ลิตร +2000

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 43ลิตร +2000 (หมดยังไม่มีของ)

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 52-54ลิตร +3000

ถังโดนัทวาล์วใน ขนาด 62 ลิตร +3500

ถังโดนัทวาล์วนอก(ใต้ท้อง)ขนาด 33 ลิตร +2000 (หมดยังไม่มีของ)

ถังโดนัทวาล์วนอก(ใต้ท้อง)ขนาด 35 ลิตร +2000

ถังโดนัทวาล์วนอก(ใต้ท้อง)ขนาด 42 ลิตร +2000

ถังโดนัทวาล์วนอก(ใต้ท้อง)ขนาด 52-54 ลิตร +3000

ถังโดนัทวาล์วนอก(ใต้ท้อง)ขนาด 62 ลิตร +3500

ถังโดนัทวาล์วนอก(ใต้ท้อง)ขนาด 72 ลิตร +3500 

ถังซาลาเปาวาล์วนอก(ใต้ท้อง) ขนาด 68 ลิตร +3000(หมดไม่มีของ)

ในกรณีติดใต้ท้องรถต้องเพิ่มค่าขาการ์ดตามกฎหมายขนส่ง << Click

update ราคา/Stock วันที่ 14/8/2565 10.00 น
ราคาและจำนวนสต็อกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อน

เนื่องจาก ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทำให้คนสนใจมาติดแก๊ส เป็นจำนวนมาก และทางโรงงานผลิตถังแก๊สโดนัทให้ ไม่เพียงพอ ทำให้ราคาถังสูงขึ้นมาก  ทางร้านจึงมีค่าใช้จ่าย ทั้งในด้านการปรับราคาถังที่สูงขึ้น ค่าดำเนินการเพื่อสั่งจองถังแก๊สจากหลายๆแหล่ง ค่าขนส่งถังแก๊สที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีถังแก๊สเพียงพอต่อการให้บริการทุกท่าน ทางร้านจึงขอปรับเพิ่มราคาถังแก๊สโดนัทเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น และขอบคุณทางลูกค้าที่ยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

ในช่วงนี้ถังแก๊สทรงโดนัทจะขาดมีไม่เพียงพอ เพื่อให้ได้คิว ติดตั้งแก๊ส อย่างรวดเร็ว
ทางร้านจะเปิดรับจอง ถังแก๊สทรงโดนัท สำหรับบางขนาดที่คาดว่าจะได้ของภายใน 30 วัน โดยให้ลูกค้ามัดจำเพื่อจอง 2000 บาท
ในกรณีที่ภายใน 30 วัน ทางร้านไม่สามารถหาถังให้ได้ ลูกค้าจะสามารถยืดระยะเวลาจองเพิ่มเพื่อรอถัง หรือ รับเงินคืนเต็มจำนวนโดยทางร้านจะโอนเงินคืนให้
ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกก่อน 30 วัน และทางร้านแจ้งว่าหาถังได้แล้วและไม่นัดติดตั้งหลังวันที่ได้รับแจ้ง 7 วันนับตั้งแต่ได้คิวติดตั้ง และนัดติดตั้งไม่เกิน15วันนับจากได้คิวติดตั้ง
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง
Line: @Pscarservice

ADD Line @PSCarService