,

ติดแก๊ส LPG 4สูบ PT สำหรับรถDirect Grab Lalamove ผ่อนดาวน์ 19,999 บาท<<รายละเอียดคลิก

โครงการ PT สำหรับรถหัวฉีดDirect 4 สูบ วิ่งแอปฯ
Grab LALAMOVE “ติดแก๊สดาวน์เริ่มต้น 19,999” บาท

-รับส่วนลดค่าติดตั้งแก๊ส

-รับส่วนลดเติมแก๊สสูงสุดลิตรละ 0.5 บาท/3ปี

เงื่อนไขหลัก เติมแก๊ส 500 ลิตร/เดือน 3ปี

ชุดแก๊ส Prins VSI D3 +โครงการผ่อนชำระ PT Taxi-Grab << คลิก

-ติดตั้งใต้ท้องรถเพิ่มขายึด/การ์ดตามมาตรฐานขนส่ง+3500บาท
-รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย

-ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี

!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน

**ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆๆได้ 

ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 19/5/2566

เอกสารประกอบการขอเข้าร่วมโครงการ TAXI Transform+ผ่อนกับPrins

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab-Lala move)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือ สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์+หลักฐานการขับรถแอป Grab-Lala move (รูปหน้าจอ)
 4. สำเนาทะเบียนรถ (เล่มรถ)
  กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ เตรียมเอกสารเพิ่มข้อ5-9
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ(ผู้มอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ(ผู้มอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร(ผู้รับมอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 8. สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร(ผู้รับมอบอำนาจ) ลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสาร 1 ชุด
 9. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท(สามารถจ่ายที่ร้านได้)

โครงการ PT TAXI Transform+ผ่อนกับPrins

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab-Lala move)

“ติดแก๊ส ดาวน์ 19,999” บาท

เป็นโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้เชื้อเพลิงจาก NGV หรือเชื้อเพลิงน้ำมัน เป็น LPG โดยผู้เช้าร่วม โครงการทุกท่านจะได้รับลิทธิพิเศษในเรื่องต่างๆมากมาย ดังต่อไปนี้

– คุ้มเวลา! กับสถานีบริการแก๊ส LPG เป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเติมแก๊ส LPG เป็นเวลานานๆ

– คุ้มค่า! กับการได้รับบริการชุดติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดซึ่งมีมูลค่ากว่า 20,000 บาท

– แถม! กับการได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการชื้อแก๊ส LPG ทั้ง 3 ปี ส่วนลด 0.5 บาทต่อลิตรจากบัตรสมาชิก Max PLUS

ฟรี! กับบัตรสมาซิก Max PLUS นาน 3 ปี พร้อมส่วนลดอื่นๆ มากกว่า 27,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab-Lala move)

“ติดแก๊ส ดาวน์ 19,999” บาท

เพียงแค่ผู้สมัครสนใจและต้องการเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้ LPG และเป็นเจ้าของ  ผู้ครอบครอง หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ ในรถแท็กซี่สาธารณะหรือ รถตู้ที่ใช้ NGV หรือน้ำมันเดิมอยู่ ซึ่งที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี พร้อมทั้งมีการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกอย่างถูกต้อง และรถที่เช้าร่วมโครงการนั้นจะต้องมีสภาพดีพร้อมใช้งานไต้ โดยปลอดภัย โดยในเบื้องต้นนั้นผู้ที่สนใจสมัครเช้าร่วมจะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดไว้ หากไต้รับเลือก บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครเพี่อ ท่าการนัดหมายติดตั้งอุปกรณ์การใช้แก๊ส LPG ซึ่งผู้สมัครจะต้องช้าระค่าสมัครเป็นจำนวน 1,999 บาท ณ วันติดตั้งและเข้าทำสัญญายืมใช้อุปกรณ์กับบริษัทฯ ก่อนที่จะติดตั้ง อุปกรณ์ดังกล่าว

 

สิทธิ์ ประโยชน์โครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab-Lala move)

“ติดแก๊ส ดาวน์ 19,999” บาท

1.ฟรีค่าอุปกรณ์และติดตั้งเชื้อเพลิง LPG มูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมรับประกันอุปกรณ์ นาน 1 ปี พร้อมใบรับรองติดตั้ง

2.สมาซิกโครงการสมัครฟรีบัตรสมาซิก Max Card PLUS รวมมูลค่า 1,797 บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่านบัตร PT Max Card PLUS ดังนี้

https://crmpartner.pt.co.th/maxplus/Privilege

3.สมาชิกโครงการรับส่วนลดการเติมเชื้อเพลิง LPG จากบัตรสมาซิก Max Card PLUS ตลอดระยะเวลาสัญญา 36 เดือนหรือ 3 ปี เมื่อใช้บริการ LPG ที่สถานีบริการ PT LPG ทั่วปีระเทศ สูงสุดไม่เกิน 28,800 ลิตร (สูงสุดไม่เกิน 800 ลิตรต่อเดือน โดยแบ่งเป็นส่วนลดลิตรละ 0.5 บาท สำหรับลิตรที่ 1 – 200 และส่วนลดลิตรละ 0.2 บาท สำหรับลิตรที่ 201 – 800)

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ PT TAXI Transform

(สำหรับรถวิ่งแอปฯ Grab-Lala move)

“ติดแก๊ส ดาวน์ 19,999” บาท

 1. ผู้สมัครเช้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาซิก PT Max Card PLUS เท่านั้น (หากยังไม่เป็นสมาซิก สามารถรับสิทธิ์สมัครไต้ฟรีในโครงการฯ)
 2. ผู้สมัครเช้าร่วมต้องชำระค่าสมัครร่วมโครงการตามชุดที่เลือกเต็มจำนวนก่อนท่าการติดตั้ง
 3. รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นรถเชื้อเพลิงน้ำมัน หรือ แก๊ส NGV เท่านั้น
 4. รถแท็กซี่ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีอายุรถไม่เกิน 9 ปี เกิน9ปี ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติที่ศูนย์ติดตั้ง
 5. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกโครงการ TAXI Transform หรือ AUTO Transform ให้เช้าร่วมเพียง 1 สิทธิ์ต่อสมาซิก
 6. ผู้สมัครเช้าร่วมโครงการต้องเติม LPG จากสถานีบริการจำหน่ายแก๊ส PT LPG ขั้นตํ่าเดือนละ 500 ลิตร ตลอดระยะสัญญา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ LPG แล้วเสร็จ
 7. กรณีเติม LPG น้อยกว่า 500 ลิตรต่อเดือน ผู้สมัครเช้าร่วมโครงการต้องชำระค่าบ่รับยอดลิตรส่วนต่าง ลิตรละ 3 บาท
 8. เมื่อครบระยะเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไข กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์การ,ใช้แก๊ส LPG ทั่งหมดที่ถูกติดตั้งจะเป็นของผู้สมัครเช้าร่วมโครงการ
 9. กรณีรถที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขพื้นฐานของโครงการ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยูู่กับเงื่อนไขของเครื่องยนต์และศูนย์ติดตั้งที่ให้บริการ

เงื่อนไขผ่อนต้องรอทางPrins อนุมัติ จึงสามารถเข้าร่วมได้
-เงื่อนไขผ่อน เจ้าของรถและชื่อผู้สมัครต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ติดแก๊ส LPG 4สูบ PT สำหรับรถDirect Grab Lalamove ผ่อนดาวน์ 19,999 บาท<<รายละเอียดคลิก”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.