Flushing Oil

400.00 ฿

คุณสมบัติ น้ำมันชะล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์สำหรับล้างระบบหล่อลื่นห้องเครื่องยนต์ คุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกปรก ใช้สำหรับล้างเครื่องยนต์ต่างๆ หลังจากการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออก คำแนะนำในการใช้งาน ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกจากเครื่องยนต์ให้หมด เติมเชลล์ฟลัชชิ่งออยล์ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่และไส้กรองน้ำมันเครื่อง สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที น้ำมันเชลล์ฟลัชชิ่งออยล์จะหมุนเวียนไปในระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์อย่างทั่ว ถึง ทำการขจัดตะกอนยางเหนียวจากเครื่องยนต์ รวมทั้งยังช่วยทำความสะอาดวาล์วและแหวนลูก สูบ ถ่ายฟลัชชิ่งออยล์ออกจากเครื่องยนต์ และเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปในเครื่องยนต์ ห้ามเร่งหรือขับรถขณะกำลังล้างเครื่องยนต์อยู่โดยเด็ดขาด