Castrol GTX Pick-up SAE 20W-50 6ลิตร

773.00 ฿

คุณประโยชน์

  • การชำระล้างสูงสุดทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไม่ตก
  • ลดการเกิด และสะสมของตมตะกอน และ คราบเขม่าต่าง ๆ
  • ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียว ทำให้สามารถหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆได้ทั่วถึง
  • ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆได้ดีเยี่ยม