บริการ ขัดโคมไฟหน้า

599.00 ฿

ขัดโคมไฟหน้า

โคมไฟในรถยนต์รุ่นใหม่ มักจะเป็นพลาสติก เมื่อใช้งานไประยะเวลานานๆๆ ความร้อนจากหลอดไฟ และความร้องจากแสงแดด จะทำให้โคมไฟ เสื่อมสภาพ เป็นคราบเหลือง และขุ่นมัว
เมื่อเราเปิดใช้งานในตอนกลางคืน จะทำให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างลดลง
ซึ่งจะทำให้มีโอกาสเกิดอันตรายจากประสิทธิภาพการมองเห็นที่ลดลง
สามารถแก้ไขโดย การขัดโคมไฟใหม่ เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม

ขัดโคมไฟหน้ารถ
ขัดโคมไฟหน้ารถ