VALTEK-4-COILSTYPE-30
INJECTOR VALTEK 4 COILS TYPE 30


1. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน-20 °C – 120 °C
2. แรงดันสูงสุดในการทำงาน4.5 Bar
3. เวลาเปิดหัวฉีด3.3 m/s
4. เวลาปิดหัวฉีด2.2 m/s
5. ความต่างศักย์12 V. DC
6. ค่าความต้านทาน3 Ohm +-4% – 1 Ohm +-4%