RAIL-IG-1-4-COILS
INJECTOR RAIL IG-1 4 COILS


1. ช่วงการทำงานของแรงดัน0.5-2.0 Bar
2. แรงดันสูงสุดในการทำงาน3.0 Bar
3. เวลาปิดหัวฉีด2.2 m/s
4. การเชื่อมต่อทางเข้าแก๊ส์ø 10 mm
5. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน-20 °C – 120 °C