AC STAG-400 DPI

ได้รับการพัฒนาในด้านการประมวลผลของกล่อง ECU สำหรับเครื่องยนต์เบนเซินระบบหัวฉีด Direct Petrol Injection การฉีดน้ำมันเบนซินตรงเข้ากระบอกสูบ ซึ่งเป็นระบบเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่บริษัทผลิตรถยนต์ ชั้นนำ ได้นำมาใช้กับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น MERCEDES BENZ , BMW , AUDI ,VOLKSWAGEN , SCODA , FLAT , FORD หรือ TOYOTA โดย “STAG-400 DPI” นี้ สามารถควบคุมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ในทุกช่วงความเร็วได้เทียบเท่าระบบ น้ำมัน

ข้อดีของระบบ STAG-400 DPI

1. ปริมาณก๊าซที่ถูกต้องในช่วงรอบการหมุนที่เต็มไปด้วยการฉีดน้ำมัน
2. เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจ่ายก๊าซเพื่อให้แน่ใจว่าจ่ายก๊าซได้อย่างมีเสถียรภาพ
3. สามารถเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นก๊าซไได้อย่างราบรื่น
4. แผนภาพของการเชื่อมต่อคล้ายกับการควบคุมอื่นๆ
5. มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติ
6. อแดปเตอร์ OBDII/EOBD ในตัว
7. ระบบวินิจฉัยอัตโนมัติ
8. แผนภาพ 3 มิติ
9. ฉีดเสริมการแก้ไขปัญหาของกล่อง ECU
10. การตรวจสอบของพารามิเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวไฟฟ้า
11. มีโปรแกรมทดสอบที่ชัดเจน

Coming soon