ข้อมูลด้านเทคนิค AC Stag-200

1. สามารถจ่ายแก๊สได้ทั้งระบบ Full group และ Sequental
2. สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 4 สูบ
3. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับการตั้งค่าการทำงานของ
แก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมันมากที่สุด
4. มีสัญญาณเตือนเมื่อแก๊สหมด สามารถเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันอัตโนมัติ
5. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบแก๊ส