STAG-300-4-ISA-2-VE-SET

AC STAG 300 ISA 2 รองรับเครื่องยนต์ 4,6,8 สูบ

คุณสมบัติของ กล่องประมวลผล (ECU)

1. สามารถจูนแบบสามมิติ โดยการเพิ่มโปรแกรมระบบอุณหภูมิ ของการฉีดแก๊ส เพราะ Software ได้มีการปรับปรุง ให้สามารถกำหนดปริมาณการฉีด และยังออก แบบมาเพื่อเครื่องยนต์ แก๊สโซลีนระบบ 4 สูบ
2. ใช้ได้กับรางหัวฉีด ตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 16 โอห์ม
3. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับการตั้งค่าการทำงาน
ของแก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมันให้มากที่สุด
4. เครื่องยนต์ไม่สะดุด ขณะเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นระบบแก๊ส
5. ผ่านมาตรฐานการปล่อยเสีย EURO 5
6. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ECE R67 และระบบการผลิต ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000