STAG-200-4-SET

AC STAG 200 รองรับเครื่องยนต์ 4 สูบ

คุณสมบัติของ กล่องประมวลผล (ECU)

1. สามารถจ่ายแก๊สได้ทั้งระบบ Full group และ Sequental
2. สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 4 สูบ
3. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์ สำหรับการตั้งค่าการทำงานของแก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียง กับการทำงานของระบบน้ำมันมากที่สุด
4. มีสัญญาณเตือนเมื่อแก๊สหมด และตัดเป็นระบบ น้ำมันอัตโนมัติ
5. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมัน เป็นระบบแก๊ส