INJECTOR RAIL IG-1 4 COILS

วันที่โพสต์: ก.ค. 25, 2014

RAIL-IG-1-4-COILS
INJECTOR RAIL IG-1 4 COILS


1. ช่วงการทำงานของแรงดัน 0.5-2.0 Bar
2. แรงดันสูงสุดในการทำงาน 3.0 Bar
3. เวลาปิดหัวฉีด 2.2 m/s
4. การเชื่อมต่อทางเข้าแก๊ส์ ø 10 mm
5. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน -20 °C – 120 °C